fbpx

Ambulantná chirurgia

Cenník výkonov ambulantnej chirurgie REVIVE

Odstránenie znamienka
1 ks 55
2-3 ks 50
Nad 3 ks 45
Histoligizácia
1 ks 35
2 a viac 30 za každý
Odstránenie nádorov kože Od 75
Odstránenie nádorov podkožia Od 65
Ošetrenie zápalov nechta 50 za každý
Ablácia celého nechta bez plastiky v lokálnej anestézii 75
Ablácia časti nechta s plastikou v lokálnej anestézii 95
Odsatie gangliómu a podanie lokálnej liečby 100
Podávanie injekčných roztokov do kĺbu 45 + podaná látka
Opichy bolestivých kĺbov 45 + podaný liek
Podanie infúzie 55+ podané lieky
Kontrolné vyšetrenie 20
2. názor lekára

50 za 15 min

nad 25 za každých načatých 15 min.

Vyšetrenie pri vredových ochoreniach predkolenia 65
Ošetrenie dekubitov a vredov Od 60 + cena materiálu

SME ZMLUVNÝM PARTNEROM UNIONU a DÔVERY v odbore JEDNODŇOVÁ CHIRURGIA. Skryť