fbpx

Náš tím - Doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD.

Doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD.

Chirurg

Prednostka Anatomického ústavu LFUK
Prezidentka Top Centra Podnikateliek Slovenska
Docentka v odbore chirurgia, ďalšia špecializácia: klinická onkológia, atestácia v odbore manažment a financovanie v zdravotníctve
V roku 2013 absolútna Slovenka roka a v roku 2015 Slovenka roka v kategórii zdravotníctvo.
V roku 2015 osobnosť metropoly v kategórii zdravotníctvo.
Absolvovala študijné pobyty na Mayo Clinic v USA, Švajčiarsku, Belgicku, Záhrebe a Budapešti.
Autorka 3 monografií, vysokoškolských skrípt a 248 vedeckých prác citovaných takmer 300-krát.
V roku 2018 jej bola udelená cena Americkej lekárskej asociácie.