fbpx

Náš tím - MUDr. Ivan Majeský, PhD.

Vzdelanie:
- stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou v roku 1989 na Gymnáziu Jána Papánka v Bratislave
- od roku 1989 štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, štúdium ukončené summa cum laude v roku 1995
- v apríli 1998 získanie špecializácie v odbore chirurgia prvého stupňa
- v júni 2004 získanie špecializácie v odbore chirurgia druhého stupňa

Pracovné skúsenosti:
- od roku 1995 do roku 1999 zamestnaný ako sekundárny lekár na II. Chirurgickej klinike SZU v Nemocnici F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici
- od roku 1999 dodnes zamestnaný ako sekundárny lekár v NsP sv. Cyrila a Metoda Petržalka v Univerzitnej nemocnici Bratislava na Oddelení urgentnej medicíny a neskôr na II.Chirurgickej klinike LF UK
- od školského roku 2007/2008 pedagogická činnosť v rámci výučby medikov na II. Chirurgickej klinike LF UK
- v rokoch 2001-2005 spolupráca ako lekár pre Slovenskú volejbalovú federáciu

SME ZMLUVNÝM PARTNEROM UNIONU a DÔVERY v odbore JEDNODŇOVÁ CHIRURGIA. Skryť