Náš tím - MUDr. Karin Martinská

MUDr. Karin Martinská

Gynekológ

Vzdelanie
1983-1987 Gymnázium Žiar nad Hronom
1987-1993 LF UPJŠ Košice, všeobecné lekárstvo
6/1993 Štátne skúšky a promócia, LF UPJŠ Košice
1996 Atestácia I.stupňa v odbore gynekológia a pôrodníctvo, Slovenská postgraduálna akadémia medicíny Kramáre 2, Bratislava
2001 Atestácia II.stupňa v odbore gynekológia a pôrodníctvo,
SZU, Kramáre 2, Bratislava

Pracovné skúsenosti
9/1993-3/2005 -  NsP Žiar nad Hronom
Mestská nemocnica Banská Štiavnica (5/2002-2/2005 v prvej Baby friendly hospital na Slovensku) ako gynekológ a pôrodník

1/2004-3/2005 - paralelne ako gynekológ v súkromnej praxi na Bezručovej v Bratislave

3/2005-3/2007 Luisenhospital, Aachen- Frauenklinik, nemocnica s akreditovaným a certifikovaným centrom pre operáciu prsníkov, vedúci lekár

5/2007-7/2009 Evang. Krankenhaus Hagen - Haspe, Certifikované centrum pre operáciu prsníkov, urogynekológiu, endoskopie a akreditované výučbové centrum urogynekológie AGUB III
ako gynekológ a pôrodník, špecialista pre urogynekológiu
zastupujúci lekár v súkromnej gynekologickej praxi

od 8/2009-7/2014 KH der Barmherzigen Brueder Eisenstadt
hlavný lekár pre gynekológiu a pôrodníctvo a špecialista pre urogynekológiu

9/2014-doteraz KH der Barmherzigen Brueder Wien
hlavný lekár pre gynekológiu a špecialista pre urogynekológiu, špeciálna ambulancia pre urogynekológiu

Ďalšie vzdelávanie, kurzy a členstvá v organizáciách
Ultrasonografia, Doppler, Pelvicffloorsonographia, Sonografia prsníkov
Urogynekologická diagnostika, urodynamické vyšetrenia
Starostlivosť a dispenzár prekancerózy krčku maternice, starostlivosť pri HPV a STD ochoreniach, kolposkopia, kurzy kolposkopie
2001-2004 vedenie mamasonografickej ambulancii v Bratislave
od 2007 - urogynekológia, pelvicfloorsonographia a vedenie špeciálnej urogynekologickej ambulancie
Člen Slovenskej lekárskej komory
Člen Nemeckej lekárskej spoločnosti
Pravidelné operačné akreditované a certifikované workshopy a výmenné operačné pobyty so zameraním na urogynekologickú terapiu inkontinencie a terapie descensu genitálu v Nemecku a Rakúsku
Člen Rakúskej lekárskej spoločnosti
Aktívny člen AGUB

Certifikáty
Detská gynekológia, Prof. MUDr. Ján Horejší, CSc., Česká spoločnosť pre gynekológiu a pôrodníctvo
Skúška z ultrasonografie, SZU Bratislava
Študijný pobyt so zameraním na gynekologickú endoskopiu, MUDr. Peter Bielik, Slovenská postgraduálna akadémia medicíny, Bratislava
Mimoriadny tematický kurz mammasonografie, základný, nadstavbový a záverečný kurz , Bratislava
Urogynäkologische Sonographie- urogynekologická sonografia-Hagen-Haspe, Nemecko, urogynekologické akreditované vzdelávacie centrum AGUB III
Mammasonographie - Grundkurs, Aufbaukurs nach der Richtlinien der KBV und DEGUM Muenchen/Starnberger See
Intenzívny kurz konzervatívnej terapie inkontinencie a descensu vnútorneho genitálu pod zastrešením AGUB ( základný, nadstavbový, záverečný kurz)

Praktiká v zahraničí:
8/1990 Jesenice, Slovinsko
Oddelenie Traumatológie a abdominálnej chirurgie
Referencie: Dr. med. T. Ažman, Dr. med. J. Lah

7-8/1991 Jesenice, Slovinsko
Oddelenie Traumatológie a abdominálnej chirurgie
Oddelenie internej medicíny

7/1992 Jesenice, Slovinsko
Oddelenie Traumatológie a abdominálnej chirurgie

1993 Gynekologická klinika v Magdeburgu, Nemecko
Referencie: Prof. Dr. med. habil. W.Weise
Klinika internejj mediciíny a Dialýzy, Magdeburg , Nemecko