fbpx

Náš tím - MUDr. Karin Martinská

MUDr. Karin Martinská

Gynekológ

Vzdelanie
- 1987-1993 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Fakulta všeobecnej medicíny
- 1996 Atestácia I.stupňa v odbore gynekológia a pôrodníctvo, Slovenská postgraduálna akadémia medicíny Kramáre 2, Bratislava
- 2001 Atestácia II.stupňa v odbore gynekológia a pôrodníctvo, SZU, Kramáre 2, Bratislava

 
Pracovné skúsenosti
- Ultrasonografia, Doppler, Pelvicfloorsonographia, Sonografia prsnikov
- Urogynekologická diagnostika, urodynamické vyšetrenia
- Starostlivosť a dispenzár prekancerózy krčku maternice, starostlivosť pri HPV a STD ochoreniach, kolposkopia, kurzy kolposkopie
- 2001-2004 vedenie mamasonografickej ambulancii v Bratislave            
- od 2007 - pracovné skúsenosti v odbore urogynekológia, pelvicfloorsonographia a vedenie špeciálnej urogynekologickej ambulancie
- člen SLK, člen Nemeckej lekárskej spoločnosti, člen Rakúskej lekárskej spoločnosti, aktívny člen AGUB

 
Certifikáty
- Detská gynekológia, Prof. MUDr. Ján Horejší, CSc.,  Česká spoločnosť pre gynekológiu a pôrodníctvo
- Skúška z ultrasonografie, SZU Bratislava
- Študijný pobyt so zameraním na gynekologickú endoskopiu,, Slovenská postgraduálna akadémia medicíny, Bratislava
- Mimoriadny tématický kurz mammasonografie, základný, nadstavbový a záverečný kurz , Bratislava
- Urogynäkologische Sonographie- urogynekologická sonografia-Hagen-Haspe, Nemecko, urogynekologické akreditované vzdelávacie centrum AGUB III
- Člen AGUB
- Mammasonografia - základný, nadstavbový a záverečný kurz podľa smerníc nemeckej mamologickej spoločnosti KBV a DEGUM
- Intenzívny kurz konzervatívnej terapie inkontinencie a descensu vnútorného genitálu pod zastrešením AGUB (základný, nadstavbový, záverečný kurz)
- pravidelné operačné akreditované a certifikované workshopy a výmenné operačné pobyty so zameraním na urogynekologickú terapiu, inkontinencie a terapie descensu genitálu v Nemecku a Rakúsku
 
Praktiká v zahraničí:
- 1993 Gynekologická klinika v  Magdeburgu, Nemecko
Referencie: Prof. Dr. med. habil. W.Weise
Klinika internej medicíny a Dialýzy, Magdeburg , Nemecko

- 1990,1991, 1992  Jesenice Slovinsko
Oddelenie Traumatológie a abdominálnej chirurgie
Referencie:  Dr. med. T. Ažman,  Dr. med. J. Lah
Oddelenie internej medicíny

 
Pracovné pozície
- 1993-2001 NsP Žiar nad Hronom
- Mestská nemocnica Banská Štiavnica ( 2002-II.2005  v prvej Baby friendly hospital na Slovensku) ako gynekolog a pôrodník
- od I. 2004-III.2005 gynekológ v súkromnej praxi na Bezručovej v Bratislave
- od III.2005-III.2007 Luisenhospital , Aachen- Frauenklinik, nemocnica s akreditovaným a certifikovaným centrom pre operáciu prsníkov, vedúci lekár gynekológ pôrodník
- od IV.2007-VII.2009 Evang.Krankenhaus Hagen - Haspe, Certifikované centrum pre operáciu prsníkov, urogynekológie, endoskopie a akreditované výučbové centrum urogynekológie  AGUB III
- ako gynekológ a pôrodník, špecialista pre urogynekológiu s vlastnými konzultačnými hodinami
- zastupujúci lekár v súkromnej gynekologickej praxi
- od VIII.2009- VII.2014 KH der Barmherzigen Brueder Eisenstadt
- hlavný lekár pre gynekológiu a pôrodníctvo a špecialista pre urogynekológiu
- od IX.2014-KH der Barmherzigen Brueder Wien
- hlavný lekár pre gynekológiu  a špecialista pre urogynekológiu, špeciálna ambulancia pre  urogynekológiu