fbpx

Náš tím - MUDr. Regina Muranská

MUDr. Regina Muranská

Chirurg

Vzdelanie:
2001-2005 Gymnázium Z. Kodálya v Galante
2005-2011 Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, všeobecné lekárstvo
2017 postgraduálne štúdium: získanie atestácie z chirurgie

Pracovné skúsenosti:
2011-2016 NsP Sv. Lukáša Galanta chirurgické oddelenie- sek.lekár
2016-2017 Plastická chirugia- Budapešť
2017 chirurgická klinika Sv. Cyrila a Metoda Bratislava
Odborný asistent na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v odbore chirurgia

Absolvované stáže:
Klinika cievnej chirurgie Bratislava
Klinika hrudnej chirurgie Bratislava
Klinika plastickej chirurgie Ružinov

SME ZMLUVNÝM PARTNEROM UNIONU a DÔVERY v odbore JEDNODŇOVÁ CHIRURGIA. Skryť