fbpx

Náš tím - MUDr. Gabriel Kovács

MUDr. Gabriel Kovács

Vzdelanie

1994 – 2002               Gymnázium Zoltána Kodálya v Galante -  maturita (priemer 1,25)

2003 – 2009               Univerzita Komenského v Bratislave – lekárska fakulta - Všeobecné lekárstvo (priemer 1,00)

2016                    Špecializačná skúška  - ortopédia a úrazová chirurgia pohybového  aparátu

Pracovné skúsenosti

2006 – 2008               Medik asistent na chirurgickom oddelení  v Galante počas štúdia na VŠ

2009 – 2011               Nemocnica Sv. Lukáša v Galante

Lekár bez špecializácie – oddelenie úrazovej chirurgie a ortopédie

2009 - 2014                lekár na chirurgickej pohotovosti / Galanta/

2011 - 2016                Univerzitná nemocnica Bratislava  - I.Klinika úrazovej chirurgie UNB SZU a LFUK

Lekár bez špecializácie, od r. 2016 lekár so špecializáciou: ortopéd

2013 – trvá                 Fyzioklinik – ortopedická ambulancia

2015 – 2016               Prochirurgia – jednodňová chirurgia

2016 – trvá                 Orthocenter Dunajská Streda, Nemocnica Svet zdravia a.s.  - Ortopéd špecialista – konzultant

Školenia - vzdelávanie

10/2009                      Jesenný kongres  SOTS – Trenčianske Teplice /Slovensko/

10/2010                      Jesenný kongres  SOTS 2010 – Košice /Slovensko/

11/2010                      ÚDZS – obhliadka mŕtveho  - Trnava /Slovensko/

06/2011                      Sympózium mladý lekár – aktívne  – Galanta /Slovensko/

06/2011                      Dialógy o malnutrícii – Bystrá /Slovensko/

09/2011                      Foot surgery observation centre HELIOS Agnes Karll Hospital Bad Schwartau /Nemecko/

06/2012                      Symposium. Boosting biological bone healing with Dynamic locking screw /DLS/  - Švajčiarsko

10/2012                      V.A.C. Symposium – Clinical advantages – Bad Waltersdorf /Rakúsko/

05/2013                      Master course of chronic wound healing – Hannover / Nemecko/

10/2013                      AO Trauma – Basic principles of fracture management – Bratislava /Slovensko/

06/2014                      International SERF meeting in THA  - Lyon /France/ Aktiv Power point presentation

10/2014                      AO Trauma – Advance principles of fracture management – Banská

Bystrica /Slovensko/

11/2014                      Brixove dni –  Bratislava /Slvensko/ Aktiv Power point presentation

09/2015                      Kurz – USG vyšetrenie bedrových kĺbov u novorodencov – Bratislava

04/2016                      International Shoulder course – Berlin/ Nemecko/

06/2016                      špecializačná skúška z ortopédie

09/2016                      Jesenný kongres  SOTS 2016 – Šamorín /Slovensko/

11/2016                       AO Trauma – Master course  principles of fracture management – Bratislava /Slovensko/

02/2017                      Instructional course – Maioregen implantation – Ljublana /Slovinsko/

05/2017                      Instructional course – Chondrograft implantation – Praha /Česká Republika/

10/2017                      Instructional course – hemiarthroplastica of the knee Lima – Praha /Česká Republika/

11/2017                      Kongres slovenskej artroskopickej spoločnosti a športovej traumatológie – Bratislava /Slovensko/

01/2018                      IC TKA primary and revision – Stolzalpe Knee centrum – Austria

06/2018                      19th EFORT Congress Barcelona - Spain

SME ZMLUVNÝM PARTNEROM UNIONU a DÔVERY v odbore JEDNODŇOVÁ CHIRURGIA. Skryť