fbpx

Náš tím - MUDr. Július Muranský, MPH.

MUDr. Július Muranský, MPH

Chirurg

Vzdelanie:
1983-1987  Gymnázium v Gelnici
1987-1993  LF UPJŠ Košice, všeobecné lekárstvo
1997  postgraduálne štúdium: získanie atestácie z chirurgie I.st.
2003  postgraduálne štúdium: získanie atestácie z chirurgie II.st.
2017  Univerzita verejného zdravotníctva, získanie titulu MPH.

 

Pracovné skúsenosti:
1993-1995  NsP Levoča- chirurgické  oddelenie, sekundárny lekár
1995-1997  NsP sv. Lukáša Galanta chirurgické oddelenie, sekundárny lekár
1997-2004  NsP sv. Lukáša Galanta chirurgické oddelenie, chirurg
2004-2009  primár COS a CS NsP sv. Lukáša Galanta
2010-2015  primár chirurgického oddelenia NsP sv. Lukáša Galanta
2016-2018  Jednodňová chirurgia Kolárovo a Doktorpro Bratislava, chirurg

SME ZMLUVNÝM PARTNEROM UNIONU a DÔVERY v odbore JEDNODŇOVÁ CHIRURGIA. Skryť